Informacje ogólne

RTG i USG w Diagnomed — Częstochowa

Od 01.07.2020 rozszerzamy godziny przyjęć w DIAGNOMED s.c. RENTGEN-USG
W II etapie badania diagnostyczne będą wykonywane w następujących terminach:

Godziny przyjęć pacjentów:

USG
rejestracja telefoniczna

RENTGEN
Badanie bez rejestracji

Poniedziałek

rejestracja telefoniczna tel: 507 305 095

15.00 -18.00

Wtorek

rejestracja telefoniczna tel: 507 305 095

9.00 – 12.00 oraz 15.00 – 18.00

Środa

rejestracja telefoniczna tel: 507 305 095

9.00 – 12.00 oraz 15.00 -18.00

Czwartek

rejestracja telefoniczna tel: 507 305 095

9.00 – 12.00 oraz 15.00 – 18.00

Piątek

rejestracja telefoniczna tel: 507 305 095

9.00 – 12.00 oraz 15.00 – 18.00

Badania RTG wykonywane będą bez rejestracji.

Badania USG wykonywane będą po uprzedniej rejestracji telefonicznej  pod nr tel: 507 305 095.
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 11.00.

Badania USG stawów i tkanek miękkich rejestrowane są pod nr tel: 603 200 679.
Badania USG Doppler naczyń szyjnych, naczyń kończyn dolnych i górnych rejestrowane są pod
nr tel: 501 702 844

Podczas przebywania na terenie przychodni wymagane są ze strony pacjenta:
— maseczka założona zgodnie z obowiązująca procedurą
— rękawiczki

Obowiązuje ograniczona ilość osób w poczekalni wynikająca z ilości miejsc siedzących .

Wydawanie wyników badań RTG następuje poza kolejnością (pojedynczo, jednoosobowo w poczekalni graniczącej z gabinetem RTG)

Nasz personel to wykwalifikowana kadra lekarzy ze specjalizacją w radiologii oraz technicy RTG z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Patrz zakładka O NAS

Pełny wykaz rodzajów badań RTG i USG znajdą Państwo na stronie BADANIA RTG/USG, a informacje o przygotowaniu do badania odpowiednio na stronach:  Dobrze wiedzieć przed badaniem RTG oraz Dobrze wiedzieć przed badaniem USG.

Nasza pracownia ma podpisane liczne umowy z przychodniami lekarza rodzinnego, dlatego badania są refundowane przez NFZ. Aby skorzystać z tej opcji należy posiadać skierowanie z przychodni lekarza rodzinnego objętego umową, z danymi pacjenta wraz z numerem PESEL oraz pieczęcią przychodni kierującej oraz lekarza. Badania bez skierowania z takich przychodni wykonywane są odpłatnie. Cennik do wglądu znajduje się w pracowni DIAGNOMED lub udzielamy informacji telefonicznie.